top of page

Kunnen certificaathouders die niet in Nederland wonen meedoen?

De tekst op deze pagina is met behulp van Deepl ook vertaald voor webpagina’s in andere talen. Klik hierna op de taal van jouw keuze: Frans - Spaans - Duits - Engels


Positie van buitenlandse certificaathouders

Ongeveer de helft van alle certificaten zijn in Nederlandse handen. Maar Triodos heeft ook vestigingen in België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vooral in de twee eerstgenoemde landen zijn ook veel certificaten in omloop gebracht. Wat alle certificaathouders met elkaar gemeen hebben, is dat zij gedupeerd zijn door het optreden van de bank.

Er hebben zich in de loop van de tijd ongeveer zeventig certificaathouders bij ons gemeld die belangstelling hebben om mee te doen met onze gezamenlijke claim maar niet in Nederland gevestigd zijn. Dat zijn vooral Belgische certificaathouders, maar daar zitten ook Duitsers, Engelsen en Spanjaarden bij, en Nederlanders die in het buitenland wonen.
 

Met onze advocaten hebben we gesproken over de positie van deze buitenlandse certificaathouders. Met name stond daarbij de vraag centraal of de advocaten in de, waarschijnlijk onvermijdelijke, gerechtelijke procedure ook voor certificaathouders uit andere landen kunnen optreden.


Wij schrijven hier “waarschijnlijk onvermijdelijk” want we zullen Triodos eerst formeel aansprakelijk stellen en een redelijke termijn geven om de schade van de certificaathouders te vergoeden zonder dat er een rechter aan te pas komt. Maar wij hebben niet de illusie dat die aansprakelijkstelling en aanmaning tot een oplossing zullen leiden zonder dat vervolgens gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

Twee belangrijke vragen
Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, maar hun certificaten in Nederland hebben gekocht en een Nederlandse beleggingsrekening hebben, staat deelname aan onze claimprocedure gewoon open. Voor de andere certificaathouders is dat helaas niet vanzelfsprekend.Er zijn voor deze, in het buitenland gevestigde, certificaathouders twee zaken die van belang zijn om te beoordelen of deelname aan de gezamenlijke gerechtelijke procedures mogelijk is:

 

  1. Zijn de verworven certificaten van aandelen Triodos uitgegeven door de SAAT, gevestigd in Zeist (Nederland)?

  2. Is in de prospectus en/of in de algemene voorwaarden van de bank bepaald dat bij geschillen het Nederlands recht van toepassing is, of wordt verwezen naar het toepasselijke recht van het land waar de certificaathouder gevestigd is?

Ga zelf na of je mee kan doen

Wij roepen buitenlandse certificaathouders op om zelf na te gaan of beide vragen bevestigend kunnen worden beantwoord. Als dat zo is, staat niets deelname in de weg en kan desgewenst binnenkort definitief worden aangesloten. Maar eerlijk gezegd denken we dat dit in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn.

Op de eerste vraag verwachten we dat er eigenlijk altijd wel een bevestiging zal komen. Maar bij de tweede vraag lijkt dat helaas niet het geval. Dat in Spanje en België juridische procedures zijn gestart wijst erop dat het recht in die landen van toepassing is. Dat leiden we ook af uit de algemene voorwaarden die we hebben gevonden op de (Nederlandstalige) Belgische website van de bank.

In de 'Algemene Voorwaarden van Triodos Bank' die wij op de website vonden, is het volgende te lezen:
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
3.11.8     Het Belgisch recht is van toepassing op het geheel van de relaties aangegaan tussen de Bank en de Klant. De geschillen tussen de Bank en de Klant worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel wanneer toegestaan door de regels van het gerechtelijk recht.

 

En in de 'Bijzondere Voorwaarden Beleggingsdiensten' het volgende:
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 3.11.8 van de Algemene Voorwaarden vindt integraal toepassing op deze Bijzondere Voorwaarden.


We vermoeden dat op de websites en in documenten van Triodos in andere landen vergelijkbare bepalingen te vinden zijn en dat het voor de meeste buitenlandse certificaathouders niet mogelijk is om aan te sluiten bij onze gezamenlijke claim. Dat betreuren we zeer, want wij zouden niets liever doen dan opkomen voor de belangen van iedereen die zich bij ons wil aansluiten. Echter, het is voor ons onmogelijk om in vijf verschillende landen tegelijk te procederen.


Buitenlandse certificaathouders die met ons mee willen doen en kunnen aantonen dat ook voor hun geschil met Triodos Bank het Nederlands recht van toepassing is, zijn van harte welkom.

 

België
Belgische certificaathouders die niet bij ons kunnen meedoen, kunnen zich desgewenst nog aansluiten bij de procedure die daar onlangs is gestart. Daartoe aangespoord door Bernard Poncé, initiatiefnemer van Trioforum, is advocaat Laurent Arnauts (SQ watt Legal) aan de slag gegaan. Namens enkele honderden certificaathouders daagt hij de bank voor de rechter. Voor meer informatie, ga naar de website van Trioforum.

Spanje
Volgens het Plataforma de Afectados Triodos, een belangengroep van Spaanse certificaathouders, is een gezamenlijke claim in Spanje niet goed mogelijk. Wellicht daardoor lopen daar al honderden rechtszaken. Volgens de laatste informatie van het platform hebben de rechtszaken tot nu geresulteerd in 58 overwinningen en 40 nederlagen voor certificaathouders. Omdat het uitspraken in eerste aanleg zijn, en er nog verschillende rechtsgangen mogelijk zijn, zijn dit overigens meestal geen definitieve uitkomsten.
Drie advocatenkantoren treden namens heel veel individuele certificaathouders op. Dat zijn:
•    Col-lectiu Ronda
•    Iribarren
•    BBS

Duitsland
Een aantal Duitse certificaathouders is zich inmiddels aan het verenigen in de Interessengemeinschaft Triodos TAR Inhaber.

 

Verenigd Koninkrijk

In het Verrenigd Koninkrijk is helaas nog geen alternatief. Voor zover ons bekend hebben de certificaathouders daar zich ook nog niet georganiseerd. Mogelijk kunnen wij daar wel een handje bij helpen. Desgewenst zullen wij de certificaathouders, die bij ons bekend zijn, met elkaar in contact brengen zodat zij onderling kunnen overleggen over eventuele gezamenlijke stappen. Laat via een mailtje aan ons weten als dat op prijs wordt gesteld.

bottom of page