top of page

Emoties

Veel certificaathouders zijn teleurgesteld en boos. Wij laten hen op deze website aan het woord en geven hen een gezicht. Te snel wordt gedacht dat het om grote beleggers gaat met veel geld. De praktijk is anders. Certificaathouders zijn eigenlijk geen beleggers. Het zijn veeleer spaarders. Het zijn mensen die in goed vertrouwen en met geloof in de maatschappelijke missie van de bank hun spaargeld aan Triodos hebben toevertrouwd. Ze namen met weinig rendement genoegen, maar wilden ook weinig risico lopen.

De gang van zaken rond de certificaten raakt certificaathouders niet alleen financieel. Dat bleek al uit het onderzoek dat in het voorjaart van 2022 werd uitgevoerd onder certificaathouders. De ervaringen die certificaathouders met ons deelden, illustreren het ook. Hieronder laten we een aantal certificaathouders aan het woord.

Geen kleine klagende minderheid
Overigens vormen de teleurgestelde en boze certificaathouders geen kleine klagende minderheid. Al in de BAVA van 28 september 2021 voerden kritische geluiden de boventoon zoals wel blijkt uit het verslag en de schriftelijke beantwoording van vragen.

De kritiek zwelde verder aan na de plotselinge afwaardering van certificaten in december van dat jaar. Dat kwam duidelijk tot uiting tijdens de webinars die de bank in februari 2022 hield om het terugkoopprogramma toe te lichten. Het overgrote deel van de vragen was zeer kritisch en de commentaren bepaald niet mals, Zo is te lezen in het geanonimiseerde overzicht van chatberichten op 15 februari. Toch kwam CEO Jeroen Rijpkema een week later met deze evaluatie: “Het was goed om de betrokkenheid van zovelen van jullie afgelopen week te mogen ervaren. Er werden terechte vragen gesteld en relevante uitdagingen voorgelegd. Ik voel me bevoorrecht omringd te zijn door betrokken certificaathouders die willen bijdragen aan onze missie en positieve verandering willen stimuleren.”

Ook in het jaarverslag van de bank over 2022 werden de kritische geluiden gebagatelliseerd. Zo zou de besluitvorming over de certificaten “door velen goed en door sommigen minder goed ontvangen” zijn. Dat het anders ligt, heeft het bestuur van SAAT kunnen ervaren tijdens de bijeenkomst die het op 16 mei 2022 organiseerde. Ook daar kwam overwegend kritiek. Het bestuur van de SAAT kreeg er van langs en werd gevraagd om op te stappen. Voorzitter Josephine de Zwaan was er stil van.

Tijdens de jaarvergadering van de bank kwam eveneens heel veel kritiek. En dat werd door CEO Rijpkema niet gewaardeerd. Op de vraag of hij niet bang was dat veel certificaathouders de bank de rug zouden toekeren nu bleek dat het vertrouwen in de bank ernstig was geschaad, antwoordde hij dat het heel gevaarlijk was om dat naar voren te brengen. Dat zou slecht zijn voor de bank, en dus ook voor de certificaathouders. "We moeten de bank beschermen en met zijn allen om de bank heen gaan staan." Zo werden oorzaak en gevolg handig omgedraaid.

bottom of page