top of page

Onderzoek

In november van 2021, een maand vóórdat duidelijk werd dat certificaathouders met enorme verliezen zouden worden opgezadeld, heeft Ipsos voor de bank een enquête gehouden onder certificaathouders. Uit de bevindingen trok de bank de volgende conclusies:

 

 • Er is sprake van allerlei gemengde gevoelens, maar de meesten hebben er vertrouwen in dat Triodos Bank de huidige situatie naar behoren zal oplossen.

 

 • Het is voor de meeste certificaathouders niet nodig om zeer frequent te handelen. En variabele prijzen maken maar weinig certificaathouders nerveus.

 

 • De meeste certificaathouders wachten gewoon rustig af tot er een oplossing is.

 

 • Gevraagd naar belangrijke kenmerken bij het herstel van de verhandelbaarheid, willen certificaathouders groeimogelijkheden voor Triodos Bank, maatschappelijk rendement boven financieel rendement en de mogelijkheid voor iedereen om te kunnen beleggen.

 

 • Certificaathouders hebben vertrouwen in de toekomstige relatie met Triodos Bank.

Certificaathouders hadden toen nog vertrouwen in de bank. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt Triodos om haar besluiten te legitimeren. Maar de vlag hangt er nu toch echt heel anders bij. Zo blijkt uit het onderzoek dat Jan Janssens in het voorjaar van 2022, toen nog namens de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, heeft gehouden onder meer dan duizend certificaathouders.

Stock Market Onderaan

Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de bank een forse knauw heeft gekregen. Dit is niet de enige opzienbarende uitkomst uit het onderzoek. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

 

 • Certificaathouders zijn meer spaarders dan beleggers.

 • Zij waren zich niet bewust van bijzondere risico’s verbonden aan beleggen in certificaten. De bank heeft hen daar niet voor gewaarschuwd. 

 • Certificaathouders waren ten tijde van de pandemie meer geneigd om certificaten te kopen dan te verkopen.

 • Niettemin kwamen ook heel wat certificaathouders in de problemen omdat zij niet bij hun geld konden: geld lenen i.p.v. opnemen, geen aanvulling op AOW, geen buffer voor slechte tijden, geen erfenis maar wel erfbelasting, enz. De bank heeft de disbalans tussen vraag en aanbod van certificaten veeleer aangewakkerd dan aangepakt.

 • De bank heeft de belangen van certificaathouders ondergeschikt gemaakt aan de missie en continuïteit van de bank.

 • Certificaathouders wijzen de aanpak van de certificatenproblematiek door de bank af.

 • De bank is ernstig tekort geschoten in de communicatieve sfeer.

 • Certificaathouders zijn teleurgesteld en boos.

 • Hun vertrouwen in de bank heeft een forse knauw gekregen.

 • Een deel van de certificaathouders keert de bank de rug toe.

 • Veel certificaathouders voelen zich machteloos, maar velen zijn ook strijdbaar.

Er was geen mogelijkheid om alle certificaathouders te bevragen of hieruit een steekproef te trekken. Alleen de certificaathouders die zich gemeld hadden bij de stichting konden daarvoor worden benaderd. De representativiteit is daardoor niet optimaal. De respondenten kwamen vaker uit Nederland en hebben wat meer certificaten in bezit dan de gemiddelde certificaathouder. Toch zijn het zeker niet overwegend certificaathouders  met grotye portefeuilles die hebben meegedaan aan het onderzoek. En er is zeker geen sprake van een kleine klagende minderheid.

Meer weten?

Download dan de samenvatting van het onderzoek dat Ipsos voor de bank heeft gedaan (de volledige rapportage wil de bank niet delen) en ga naar de website van de stichting om de diagrammen rapportage van het onderzoek te downloaden.

bottom of page