top of page

DE TRIODOS TRAGEDIE

De gang van zaken rond de certificaten van de Triodos Bank is een ware tragedie. Wij certificaathouders kunnen al heel lang niet bij ons geld, hebben een forse waardevermindering voor onze kiezen gekregen en er wacht ons naar alle waarschijnlijkheid nog een veel groter verlies. En dat niet alleen.
Het gaat om meer dan een financieel verlies. Wij voelen ons niet serieus genomen en in de steek gelaten door de idealistisch bank die wij met ons eigen geld hebben opgebouwd. Het gaat goed met de bank, maar slecht met de certificaathouders. Hoe is het mogelijk, vragen velen van ons zich vertwijfeld af. Is dit geen contractbreuk? Of zelfs oplichting of diefstal? Is dit echt een risico dat we hadden moeten incalculeren? Waar en wanneer werden we daar dan voor gewaarschuwd? Op deze website laten we zien hoe certificaathouders denken over deze kwestie en wat voor hen de gevolgen zijn.
Stock Market Onderaan
Onderzoek

Eind vorig jaar, vóórdat duidelijk werd dat certificaathouders met enorme verliezen zouden worden opgezadeld, heeft de bank een enquête gehouden. Certificaathouders hadden toen nog vertrouwen in de bank. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt Triodos om haar besluiten te legitimeren. Maar de vlag hangt er nu toch echt heel anders bij. Zo blijkt uit een eigen onderzoek dat afgelopen voorjaar is uitgevoerd.

Dia7.PNG
Problemen

Door het langdurig stil leggen van de handel in certificaten kunnen certificaathouders al heel lang niet bij het geld dat zij opzij hebben gezet. Lang niet iedereen had het geld direct nodig, maar er zijn nogal wat mensen die door de opschorting van de handel in grote problemen zijn gebracht. In het onderzoek kwamen heel schrijnende gevallen aan het licht. Wij hebben ook een oproep gedaan om ervaringen te delen.

Dia4.PNG
Emoties

De gang van zaken rond de certificaten raakt alle certificaathouders, en niet alleen in de portemonnee. Ook in het hart. De teleurstelling en boosheid zijn groot. Dat kwam in het onderzoek al naar voren, maar wij hebben een nieuwe oproep gedaan om ervaringen te delen. Deze worden door ons verzameld en op deze website gedeeld.

Juichende rij mensen
Mensen

Certificaathouders zijn (in bijna alle gevallen) mensen van vlees en bloed. Het zijn maatschappelijk betrokken mensen die in goed vertrouwen en met geloof in de missie van de bank hun spaargeld aan Triodos hebben toevertrouwd. Ze namen met weinig rendement genoegen, maar wilden ook weinig risico lopen. Wij geven hen hier een gezicht.

bottom of page