top of page

KOM IN ACTIE EN DOE MEE!

Start gezamenlijke claim
De kogel is door de kerk. We gaan een claim voorbereiden waarbij we van de Triodos Bank een schadevergoeding eisen voor de schade die certificaathouders hebben geleden door de handelwijze van de bank. Wij houden de bank verantwoordelijk voor de desastreuze waardedaling van onze certificaten en de beperkte verhandelbaarheid.


Geen andere uitweg
Sinds de oprichting van onze pressiegroep in september 2022  hebben we voor een kritische maar constructieve opstelling gekozen.
 
We hebben er bij de bank en bij de SAAT steeds op aangedrongen om de voorbereiding van de MTF te staken, op de pauzeknop te drukken en in overleg met de certificaathouders te zoeken naar een alternatieve aanpak waarbij verhandelbaarheid én waardebehoud voorop werden gesteld. Dat deden we in algemene en buitengewone vergaderingen, maar ook in talloze persoonlijke gesprekken en mailwisselingen. Tevergeefs. De bank en de SAAT hebben zich niets van ons aangetrokken.
 
We hebben het verzoek van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank aan de Ondernemerskamer om onderzoek te doen naar de handelwijze van de bank ondersteund en hebben bij de hoorzitting aandacht gevraagd voor de problemen van certificaathouders. Het mocht niet baten.
 
We hebben oproepen gedaan aan de toezichthouders (DNB en AFM) om in te grijpen en we hebben alle fracties in de Tweede Kamer gevraagd om daar bij de toezichthouders op aan te dringen. Ook deze acties hebben geen enkel resultaat opgeleverd.
 
Nu dit alles niets heeft uitgehaald resten er feitelijk nog twee opties:

 

  1. Lijdzaam toekijken, hopen op betere tijden en het verlies nemen.

  2. De juridische strijd aangaan met Triodos.

 

Wij hebben er voor gekozen om de strijd aan te gaan.

Waarom niet afwachten?

Wie kijkt naar de koersontwikkeling van de certificaten en deze plaatst tegen de achtergrond van de aandelenkoersen van andere Nederlandse banken komt al gauw tot de conclusie dat het zeer de vraag is of de koers van de certificaten ooit nog enigszins in de buurt komt van de NAV-waarde die de certificaten volgens de prospectus zouden moeten hebben.

 

Zie ook deze analyse van de VEB. En neem ook de recente koersdaling van de bankenaandelen in acht. Dankzij de gestegen rente verdubbelde de winsten bij ING, ABNAMRO, Volksbank en RABO. Toch daalden hun koersen. De presentatie van de halfjaarcijfers van Triodos in augustus (die vooral dankzij diezelfde rentestijging ook best mooi zijn) en de uitkering van een interim-dividend hebben de koers van de certificaten niet structureel opgestuwd.


De koers van de certificaten is na de duikvlucht in juli de laatste weken een beetje opgekrabbeld en vervolgens weer teruggezakt, maar is hoe dan ook veel lager dan de NAV-waarde (€89) en er zijn maar heel weinig kopers op de markt.


Weinig handel
In de eerste zeventien weken sinds de opening van de handel in certificaten op de MTF zijn zegge en schrijven 161.485
certificaten van eigenaar gewisseld voor een bedrag van in totaal 5,5 miljoen. Dat lijkt misschien veel, maar dat is het niet. Er is slechts een fractie (1,12%) verhandeld van het totaal aantal certificaten (14.467.056) dat in omloop is.
 
Ter vergelijking: Begin januari 2021 toen de handel (naar later bleek) definitief werd gesloten kon de bank uit de daarvoor bestemde kapitaalbuffer nog voor €14,5 miljoen aan certificaten terugkopen. Tegen de toen nog geldende NAV-waarde van €86, had de bank nog bijna 168.000 certificaten terug kunnen nemen.

Triodos heeft voor certificaathouders geen plan B 

We hebben sinds de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders eind mei nog een paar maanden afgewacht hoe Triodos en Captin de beursnotering van certificaten zouden vormgeven en wat de gevolgen daarvan waren voor de koerswaarde en de verhandelbaarheid. Wij gingen er vanuit dat de bank niet over één nacht ijs zou gaan en de lancering van MTF alleen zou doorzetten als te verwachten viel dat deze ook redelijk succesvol zou zijn.

 
Immers toen wij in de BAVA van vorig jaar oktober vroegen of de bank er ook rekening mee hield dat de MTF geen oplossing voor de problemen zou zijn, m.a.w. of er een plan B was, kregen we van CEO Rijpkema daarop het volgende antwoord: “Uiteraard mag u vanuit een prudente aanpak verwachten dat wij ook nadenken over eventuele fall–back scenario’s, mocht het onverhoopt niet lukken. Dan zullen wij naar bevind van zaken daarop gaan handelen, maar daar gaan we nu niet op speculeren of vooruitlopen. Wij zetten ons echt in op het realiseren van een MTF en wij hebben ook goede reden om aan te nemen dat wij daar succesvol in zullen zijn.”


De bank zegt institutionele beleggers en family offices te hebben benaderd om in de bank te investeren en certificaten te kopen, maar dat deze zelfstandig beslissingen nemen. Dat laatste is vanzelfsprekend. Maar uit de eerste handelsrondes moet worden afgeleid dat de avances van de bank zonder resultaat zijn gebleven. Hoe verstandig was het om de MTF door te zetten? Was er bij de lancering voor certificaathouders eigenlijk wel enig perspectief op waardeherstel en verhandelbaarheid? Als dat er toen niet was, is dat er nu dan wel? Wat gaat hierin verandering brengen?


De bank komt eigenlijk niet verder dan: wij doen ons best, daar kunt u op vertrouwen. Maar als er iets is waar certificaathouders in de afgelopen jaren niet op hebben kunnen vertrouwen is het wel de inzet van de bank voor haar eigen certificaathouders.

Meer informatie over gezamenlijke claim

We zijn niet lichtvaardig tot het besluit gekomen om een gezamenlijke claim voor te gaan bereiden. In onze kerngroep hebben we er veel over nagedacht en gediscussieerd. En uiteraard hebben we ook ons licht opgestoken bij gespecialiseerde juristen.


We snappen dat veel certificaathouders worstelen met dezelfde vragen als wij: Wat zijn voor certificaathouders de kansen en de risico’s? Wat zijn de mogelijkheden en implicaties van zo'n claim? Gaan we de procedure zelf financieren of zoeken we externe financiering (no-cure-no-pay)? Hoe lang gaat het duren voor zo’n procedure tot een uitkomst leidt? Wat als je tussentijds certificaten wilt (of moet) verkopen? Wat zijn de gevolgen voor de bank? Hoe verhoudt deze nieuwe claim zich tot de rechtszaken die eerder (m.n. in Spanje) zijn aangespannen? En tot de voorgenomen claim van Red Triodos - Lakeman c.s. waarbij oud-bestuurders van de bank aansprakelijk worden gesteld? Kunnen er twee collectieve claims naast elkaar bestaan? Kun je aan beide meedoen? Voor de antwoorden op deze en andere veel gestelde vragen, ga naar de F.A.Q. pagina. en lees vooral ook onze uitgebreide toelichting op deze pagina waarin we uit de doeken doen waarom wij denken dat een groepsclaim verstandig en gerechtvaardigd is.


Begin september hebben wij in Utrecht voor onze achterban een informatieve en interactieve bijeenkomst gehouden waarbij deze onderwerpen uitgebreid werden besproken. Het was een besloten bijeenkomst uitsluitend bedoeld voor certificaathouders die zich niet willen neerleggen bij de gang van zaken, samen met ons willen strijden voor verhandelbaarheid en waardeherstel en willen meedoen aan een gezamenlijke claim of dat op zijn minst overwegen.

Kosten

Tijdens de bijeenkomst hebben we onze gedachten gedeeld over de aanpak die we willen volgen bij onze groepsclaim en een indicatie gegeven van de kosten die daarmee gemoeid zijn. We hebben daarbij ook aangegeven hoe we die denken te gaan financieren. Met de nodige slagen om de arm gaan we in eerste instantie uit van aan een basisbijdrage van €100 per certificaathouder en een aanvullende bijdrage van €0,25 per certificaat. Onze gemiddelde certificaathouder, die ongeveer 600 certificaten heeft enmomenteel wordt opgezadeld met een verlies van ongeveer €39.000 is dus slechts €250 kwijt om mee te doen aan een gezamenlijke schadeclaim. Dat zal niet voldoende zijn om jaren te procederen en daar moeten we helaas wel rekening mee houden. Dus er zou na verloop van tijd nog wel eens een dergelijke bijdrage kunnen worden gevraagd, maar voorlopig kunnen we hiermee wel uit de voeten.

Planning

Een goede voorbereiding vergt tijd. Als alles rond is, zullen we meer gedetailleerde informatie verstrekken aan alle certificaathopuders die hebben aangegeven dat ze interesse hebben om met ons mee te doen. Dat zijn er inmiddels bijna 1100. Dan wordt de definitieve inschrijving gestart. Wij mikken erop om een en ander nog dit jaar af te ronden en de bank voor het einde van het jaar te kunnen dagvaarden.

Aanmelding

Ben je geïnteresseerd in deelname aan een gezamenlijke schadeclaim? Laat het ons weten door het formulier hieronder in te vullen, en we houden je op de hoogte.

Van pressiegroep naar stichting

Vraag je jezelf af waarom wij vorig jaar deze pressiegroep hebben opgericht naast de bestaande stichting, lees dan de toelichting op deze pagina.

 

Triodos Tragedie ging tot nog toe als een activistische pressiegroep door het leven. Om namens een groot aantal certificaathouders een rechtszaak te kunnen voeren, zullen we ons op korte termijn omvormen tot een stichting met een klein uitvoerend bureau.

Ja

Bedankt voor de inzending!

Let op!
Het insturen van dit formulier lukt niet op elke smartphone. Bij problemen, gebruik een gewone computer.
Excuses voor het ongemak.

bottom of page