top of page

Downloads

Op deze pagina vind je linkjes naar vier verschillende voorbeeldbrieven in Word-formaat. Click op de brieven om deze te downloaden. Pas desgewenst de inhoud aan, zet je naam eronder, en stuur of mail de brief naar het bijbehorende adressen.

Lukt het niet om de brieven te downloaden, dan kunnen ze ook via mail worden aangevraagd en toegezonden. Stuur in dat geval een mailtje naar dit email-adres.

Brief aan Bestuur en Raad van Commissarissen Triodos Bank

Bestuur en Raad van Commissarissen Triodos Bank NV

Postbus 55

3700 AB ZEIST

info@triodos.nl

Brief aan Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Postbus 55

3700 AB ZEIST

saat@saatfoundation.com

Brief aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. Meldpunt Financiële Markten

Antwoordnummer 11090
1000 PB AMSTERDAM

                                                                    

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact   

Brief aan De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank NV

Postbus 98

1000 AB AMSTERDAM

denederlandschebank@dnb.nl

bottom of page