top of page

Vragen

Tekst september 2022

 

Op allerlei fundamentele vragen van certificaathouders zijn in de afgelopen tijd geen bevredigende antwoorden gekomen:

 • In het prospectus wordt niet minder dan tien keer vermeld dat de waarde van de certificaten berekend wordt op basis van de boekwaarde van de bank (net asset value ofwel NAV) en is negen keer te lezen dat de certificaten niet genoteerd worden aan een beurs of MT en dat dit ook niet de bedoeling is. Waaraan ontleent de bank het recht om hiervan af te wijken?

 

 • Waar in het prospectus worden certificaathouders gewaarschuwd voor dit risico?

 • Wat was in maart 2020 de oorzaak voor de disbalans in vraag en aanbod? En hoe groot was het probleem? Is daar onderzoek naar gedaan?

 • Was het (in het voorjaar van 2020) eigenlijk niet te verwachten dat de vraag naar certificaten zich heel snel zou herstellen?

 • Waarom werd niet alleen de verkoop, maar ook de aankoop van certificaten direct opgeschort?

 

 • Had de bank de druk op de buffer niet kunnen verkleinen door certificaten uit (aangehouden) verkooporders (eventueel met korting) door te verkopen?

 • Waarom werd de handel zo lang (zeven maanden!) stil gelegd? Heeft de bank de situatie daardoor niet verslechterd?

 • Wat werd, afgezien van de invoering van beperkende regels voor verkoop van certificaten, in de tussentijd gedaan om ervoor te zorgen dat de hervatting van de handel een succes zou worden?

 • Waarom werd bij heropening van de handel de aanschaf van certificaten, behalve met een bescheiden kortingsactie voor bestaande certificaathouders, niet breder gepromoot?

 • Waarom werd de handel begin 2021 opnieuw stilgelegd, terwijl er nog bijna evenveel ruimte in de buffer was om certificaten terug te kopen als bij de laatste heropening van de handel?

 • In de eerste dagen van januari 2021, kort voor de handel definitief werd stilgelegd, heeft de bank veel meer certificaten teruggekocht dan in de zes weken daarvoor. Iets soortgelijks deed zich voor in mei 2019 voordat de handel enkele weken werd stilgelegd (vanwege een nieuwe berekening van de NAV, waarbij de certificaten iets minder waard werden). In beide gevallen werd de handel zonder vooraankondiging stilgelegd maar gingen daar toch veel verkooporders aan vooraf. Is in 2019 en 2021 onderzoek gedaan naar mogelijke handel met voorkennis?

 • Waarom heeft de bank zich niet ingespannen om bij de toezichthouder meer ruimte te krijgen voor terugkoop van certificaten?

 • Waarom heeft de bank besloten om afscheid te nemen van het eerlijke certificatensysteem en heeft zij niet gezocht naar mogelijkheden om de huidige disbalans tussen aan- en verkoop op een alternatieve manier te verhelpen en het systeem zodanig aan te passen dat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen konden worden?

 • Waarom is er geen werk gemaakt van het prikbord?

 • Waarom heeft de bank zich niet of nauwelijks ingespannen om certificaathouders in financiële nood te helpen?

bottom of page